fbpx

ו כנראה אחת השאלות החשובות ביותר. “איך הלקוח שלי רואה וחווה את העסק שלי מהעיניים שלו? ” רק מתוך התשובה לשאלה הזו יהיה לך קל יותר להתאים מוצרים שירותים ןמחירים למשל ללקחוחות שלך ולעזור להם לקבל החלטה כן לקנות ממך

המשך קריאה »
עבודה מאז ועד היום

אילו היית הלקוח של עצמך מה היית כותב לעצמך במודעת פרסום של העסק?

ו כנראה אחת השאלות החשובות ביותר. “איך הלקוח שלי רואה וחווה את העסק שלי מהעיניים שלו? ” רק מתוך התשובה לשאלה הזו יהיה לך קל יותר להתאים מוצרים שירותים ןמחירים למשל ללקחוחות שלך ולעזור להם לקבל החלטה כן לקנות ממך או לעשות איתך עסקים . להסתכל מעיני הלקוחות זו חובה של כל עסק למרות שרוב

המשך קריאה »
עבודה מאז ועד היום

אילו היית הלקוח של עצמך מה היית כותב לעצמך במודעת פרסום של העסק?

ו כנראה אחת השאלות החשובות ביותר. “איך הלקוח שלי רואה וחווה את העסק שלי מהעיניים שלו? ” רק מתוך התשובה לשאלה הזו יהיה לך קל יותר להתאים מוצרים שירותים ןמחירים למשל ללקחוחות שלך ולעזור להם לקבל החלטה כן לקנות ממך או לעשות איתך עסקים . להסתכל מעיני הלקוחות זו חובה של כל עסק למרות שרוב

המשך קריאה »
עבודה מאז ועד היום

אילו היית הלקוח של עצמך מה היית כותב לעצמך במודעת פרסום של העסק?

ו כנראה אחת השאלות החשובות ביותר. “איך הלקוח שלי רואה וחווה את העסק שלי מהעיניים שלו? ” רק מתוך התשובה לשאלה הזו יהיה לך קל יותר להתאים מוצרים שירותים ןמחירים למשל ללקחוחות שלך ולעזור להם לקבל החלטה כן לקנות ממך או לעשות איתך עסקים . להסתכל מעיני הלקוחות זו חובה של כל עסק למרות שרוב

המשך קריאה »
uncategorized
גלילה למעלה